Beleidsplan Marco Groot Stichting

Datum: 15-01-2023

 1. Inleiding

Marco Groot, wiens leven en werk ons blijvend inspireren, was een toonbeeld van passie en toewijding, niet alleen in zijn professionele bezigheden maar ook in zijn liefde voor hardlopen en het mentale aspect van het sporten. Als medeoprichter van de HoHo100 en Run Ultra Festival,  twee hardloopevenementen die deel uitmaken van de hardloopgemeenschap in Nederland in het algemeen en Amersfoort (Run033.nl) in het bijzonder, liet Marco een onuitwisbare indruk achter op iedereen die hem kende of deelnam aan de evenementen waarvoor hij zich zo enthousiast inzette.

Marco geloofde sterk in de kracht van beweging en sport om mensen zowel fysiek als mentaal scherp te houden. Hij leefde volgens het principe dat je altijd moet blijven bewegen en sporten, een ethos dat hij deelde met ondernemers en anderen tijdens het coachen over bedrijfsvoering – allemaal terwijl ze samen actief waren. Marco’s overtuiging dat mensen tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken, was een centraal thema in zijn leven. Deze ‘hardloop-gedachten’ weerspiegelden zijn geloof in het overstijgen van fysieke en mentale grenzen, een overtuiging die hij niet alleen in praktijk bracht door het organiseren van hardloop-evenementen maar ook door het actief deelnemen en genieten van het mentale aspect van deze uitdagende sport.
Als organisator en aanjager van hardloop-events in Nederland creëerde Marco een platform voor atleten om hun eigen grenzen te verkennen en te verleggen. Zijn evenementen, waaronder de HoHo100 en de Run Ultra Festival, waren niet alleen sportieve competities maar ook vieringen van menselijke veerkracht, uithoudingsvermogen en de kracht van gemeenschap. Deze evenementen boden deelnemers de kans om zichzelf mentaal te testen, zich te verbinden met gelijkgestemden en deel te nemen aan een ervaring die verder gaat dan de fysieke prestatie alleen.

De stichting die in Marco’s naam is opgezet, bouwt voort op zijn nalatenschap door het belang van fysieke activiteit, mentale kracht, en gemeenschapszin te benadrukken. Het is een eerbetoon aan een man die zijn leven wijdde aan het inspireren en uitdagen van anderen om hun grenzen te verleggen, te geloven in het schijnbaar onmogelijke, en altijd te streven naar persoonlijke en gezamenlijke groei. Door Marco’s visie en waarden te belichamen, blijft de stichting een bron van inspiratie en een katalysator voor positieve verandering in de levens van velen.

De Marco Groot Stichting heeft als voornaamste doelstelling het bevorderen en stimuleren van hardlopen als middel voor het verbeteren van de mentale gezondheid door het werven van donaties en fondsen. Dit beleidsplan schetst de richtlijnen en doelstellingen die de stichting de komende jaren wil volgen om haar missie te verwezenlijken.

 1. Missie en Doelstellingen
 • Missie: Het bevorderen en stimuleren van hardlopen als middel voor het verbeteren van de mentale gezondheid:
  • Het werven van fondsen voor het onderzoek naar het verband tussen bewegen / sporten en mentale gezondheid
  • Het werven van fondsen voor projecten die bewegen / sporten stimuleren
  • Het organiseren van hardloopevenementen als platform voor bewustwording en fondsenwerving voor de twee bovengenoemde
 1. Activiteitenplan
 • Organiseren van sportevenementen waarbij er een duidelijke koppeling is tussen bewegen/ sporten en bevorderen mentale gezondheid
 • Ontwikkelen van educatieve programma’s over de voordelen van lichaamsbeweging op de mentale gezondheid (en indirect op de algehele gezondheid)
 • Samenwerken met organisaties die actief zijn in het veld van bewegen & mentale gezondheid voor gezamenlijke initiatieven
 1. Fondsenwerving
 • Het actief benaderen van potentiële donateurs, zowel particulieren als bedrijven
 • Het opzetten van crowdfundingcampagnes en sponsorprogramma’s
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven en andere relevante organisaties
 1. Financieel Beleid
 • Opstellen van een transparante en verantwoorde begroting en jaarrekening.
 • Zorgvuldige besteding van ontvangen donaties en fondsen in lijn met de missie en doelstellingen.
 1. Organisatie en Bestuur
 • Het bestuur zal bestaan uit betrokken en competente leden met diverse achtergronden.
 • Periodieke evaluatie van de effectiviteit van het bestuur en eventuele aanpassingen voorstellen.
 • Openheid en transparantie in besluitvorming en communicatie met belanghebbenden.
 1. Communicatie
 • Actieve communicatie via diverse kanalen om de missie en activiteiten van de stichting bekend te maken.
 • Regelmatige updates aan donateurs en belanghebbenden over behaalde resultaten en toekomstplannen.
 1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
  • Doelstellingen
   • De Stichting Marco Groot streeft naar het bevorderen en stimuleren van hardlopen als een middel om mentale gezondheid te verbeteren, door middel van het werven van donaties en fondsen.
  • Uitvoering van de Doelstelling
   • De stichting zal haar doelstelling verwezenlijken door actieve fondsenwerving, het financieren van hardloopinitiatieven en, en het organiseren van hardloopwedstrijden en sportevenementen gericht op het promoten van bewegen in relatie tot de mentale gezondheid.
  • Doelgroep
   • Organisaties waar we mee samenwerken op het gebied van het bevorderen van bewegen voor het verbeteren van de mentale gezondheid
   • Organisatoren van sportevenementen die de koppeling leggen tussen bewegen en mentale gezondheid
 2. Wijze van Verwerving van Inkomsten

  • De Stichting Marco Groot zal haar inkomsten verwerven door:
   • Actieve fondsenwerving bij particulieren, bedrijven en andere potentiële donateurs.
   • Het organiseren van evenementen en campagnes gericht op donaties en sponsoring.
   • Mogelijke samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties die affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting.
 3. Beheer en Besteding van het Vermogen van de Instelling

  • Beheer van het vermogen:
   • Het vermogen van de stichting wordt beheerd met uiterste zorgvuldigheid en transparantie. Financiële middelen zullen worden ondergebracht bij betrouwbare financiële instellingen.
   • Periodieke evaluaties van het financiële beleid zullen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat het beheer in lijn blijft met de doelstellingen en de wet- en regelgeving.
  • Besteding van het vermogen
   • De besteding van ontvangen donaties en fondsen zal gericht zijn op de
   • Organiseren van sportevenementen waarbij er een duidelijke koppeling is tussen bewegen/ sporten en bevorderen mentale gezondheid
   • Ontwikkelen van educatieve programma’s over de voordelen van lichaamsbeweging op de mentale gezondheid (en indirect op de algehele gezondheid)
   • Samenwerken met organisaties die actief zijn in het veld van bewegen & mentale gezondheid voor gezamenlijke initiatieven.
   • De stichting zal er zorg voor dragen dat de financiële middelen effectief en efficiënt worden besteed, waarbij transparantie richting donateurs voorop staat.
 4. Optionele Gegevens

  • Stichtingsgegevens
   • RSIN of Fiscal Summer: 86604451
   • Kamer van Koophandel Nummer: 92437869
  • Bestuurssamenstelling
   • Voorzitter: Cesar Lopez
   • Penningmeester: Emiel Kruiswijk
   • Secretaris: Hjalte Niehorster
   • Mede bestuurders: Iris Vromans, Mark van Hoorn, Marcel Groot
  • Beloningsbeleid:
   • Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen de stichting. Alle inzet geschiedt op vrijwillige basis.

Dit beleidsplan vormt de leidraad voor de Stichting Marco Groot en zal periodiek worden geëvalueerd en aangepast om de doelstellingen zo effectief mogelijk te realiseren.

Neem contact met ons op

 • Marco Groot Stichting

 • RSIN 8660.44.541