Beleidsplan Marco Groot Stichting

Datum: 15-01-2023

 1. Inleiding

De Stichting Marco Groot heeft als voornaamste doelstelling het bevorderen en stimuleren van ultralopen door middel van het werven van donaties en fondsen. Daarnaast zal de stichting zich inzetten voor de financiering en facilitering van loopwedstrijden en andere sportevenementen. Dit beleidsplan schetst de richtlijnen en doelstellingen die de stichting de komende jaren wil nastreven om haar missie te verwezenlijken.

 1. Missie en Doelstellingen
 • Missie: Het bevorderen van ultralopen als sport en het faciliteren van loopwedstrijden en andere sportevenementen.
 • Doelstellingen:
  • Het werven van donaties en fondsen ter ondersteuning van ultralopen.
  • Het financieren van ultraloopinitiatieven en -talenten.
  • Het organiseren en faciliteren van loopwedstrijden en sportevenementen.
  • Bewustwording creëren over ultralopen als sport en de bijbehorende voordelen.
 1. Activiteitenplan
 • Het opzetten van campagnes en evenementen om donaties en fondsen te werven.
 • Het beoordelen en financieel ondersteunen van ultraloopinitiatieven en -talenten.
 • Het organiseren van loopwedstrijden en sportevenementen, in samenwerking met relevante partners.
 • Het ontwikkelen van educatieve programma’s om bewustwording over ultralopen te vergroten.
 1. Fondsenwerving
 • Het actief benaderen van potentiële donateurs, zowel particulieren als bedrijven.
 • Het opzetten van crowdfundingcampagnes en sponsorprogramma’s.
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven en andere relevante organisaties.
 1. Financieel Beleid
 • Opstellen van een transparante en verantwoorde begroting en jaarrekening.
 • Zorgvuldige besteding van ontvangen donaties en fondsen in lijn met de missie en doelstellingen.
 1. Organisatie en Bestuur
 • Het bestuur zal bestaan uit betrokken en competente leden met diverse achtergronden.
 • Periodieke evaluatie van de effectiviteit van het bestuur en eventuele aanpassingen voorstellen.
 • Openheid en transparantie in besluitvorming en communicatie met belanghebbenden.
 1. Communicatie
 • Actieve communicatie via diverse kanalen om de missie en activiteiten van de stichting bekend te maken.
 • Regelmatige updates aan donateurs en belanghebbenden over behaalde resultaten en toekomstplannen.

Dit beleidsplan vormt de leidraad voor de Stichting Marco Groot en zal periodiek worden geëvalueerd en aangepast om de doelstellingen zo effectief mogelijk te realiseren.

Neem contact met ons op

 • Marco Groot Stichting

 • RSIN 8660.44.541